Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

 

Ukončené aktivity

Prehľad toho, čo sme za to krátke obdobie našej existencie postíhali ...

 


 


 

Projekt - Cez kopec do kúpeľov - 2016
 
 
Realizácia : 5 / 2016 - 10 / 2016
 
Miesto realizácie : Bardejovské Kúpele a okolie 
 
Partneri projektu : turisti z KST Slávia Bardejov
 

Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove v grantovom programe čistý Bardejov 2015

Cieľ projektu : Cieľom projektu je zatraktívniť turistickú trasu medzi Bardejovskými Kúpeľami a Bardejovom, v smere cez vyhliadku na hrebeni Kamennej hory. Mesto Bardejov a Bardejovské Kúpele oddeľuje v krajine len jeden kopec, hrebeň Kamennej hory. Zatraktívnením tejto trasy a jej dostaním do povedomia verejnosti chceme docieliť to, aby ju verejnosť častejšie navštevovala a tak aktívne a zdravo trávila svoj voľný čas.

             
        
                     
                     
         
   


 
 


Projekt - Nová čiapka na Čerešňu - 2016
 
 
Realizácia : 12 / 2015 - 5 / 2016
 
Miesto realizácie : prírodné prostredie okolia mesta Bardejov 
 
Partneri projektu : turisti z KST v Bardejove a Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Prešov
 

Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove v grantovom programe čistý Bardejov 2015

Cieľ projektu : Cieľom projektu je vytvoriť vhodnejšie podmienky pre trávenie voľného času v prírode obyvateľom Bardejova, regiónu a jeho návštevníkom.

    Náplňou projektu, ktorého realizácia vrcholí v týchto dňoch, bola oprava a ošetrenie 20 kusov informačných tabúľ v prírodnom prostredí okolia Bardejov, ktoré členovia OZ Dobrá MyšLienka inštalovali od roku 2008. V rámci projektu sa opravili aj netradičné smerovníky na vrchu Stebnícka Magura, vyrobili sa a znovu sa inštalovali kópie 5 kusov poškodených informačných tabúľ. Nová informačná tabuľa pribudla pri jazierku v Bardejovských Kúpeľoch. Táto tabuľa bude informovať návštevníkov kúpeľov o zvláštnostiach a špecifikách pohoria Busov, v ktorom sa Bardejovské Kúpele nachádzajú. Poslednou informačnou tabuľou v rámci projektu ktorá bola osadená, je tabuľa pri Ľudovom prameni v kúpeľoch. Jej aktualizáciou sme chceli spresniť a vhodnejším spôsobom návštevníkov a pacientov kúpeľov informovať o turistickej trase medzi kúpeľami a Bardejovom. Lepším a presnejším podaním informácií o tejto trase,  chceme motivovať verejnosť k častejšiemu využívaniu tejto trasy. Poslednou aktivitou v rámci tohto projektu bola oprava prístrešku v sedle Čerešňa, medzi Mníchovským potokom a kúpeľami. Sedlo Čerešňa leží na dôležitej križovatke viacerých turistických trás a leží taktiež na najdlhšej turistickej trase na Slovensku, ktorou je 790 km dlhá Cesta SNP. Strecha tohto prístrešku bola „zubom času“ značne poškodená. A tak v rámci projektu sa na prístrešku osadila nová krytina. Naše poďakovanie patrí Komunitnej nadácii v Bardejove za podporu projektu. Naše poďakovanie patrí aj turistom z oddielov KST v Bardejove a pracovníkom Lesov Slovenskej republiky, š.p. OZ Prešov za pomoc počas realizácie projektu v teréne. Pevne veríme, že realizáciou tohto projektu sme prispeli k zlepšeniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľom regiónu a jeho návštevníkom.
 
 
 


Projekt - Turistika nás spája - Magura 2014
 
 
Realizácia : 5 / 20114 - 10 / 2014
 
Miesto realizácie : Bardejov - Stebnícka Magura 
 
Partneri projektu : KST Slávia Bardejov, D.O. Fénix Bardejov
 
Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove v grantovom programe čistý Bardejov 2014

Cieľ projektu : Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre aktívne trávenie voľného času Bardejovčanom a návštevníkom regiónu úpravou turistickej trasy z Bardejova na vrch Magura a späť do Bardejovských Kúpeľov. Vrch Magura je krajinnou dominantou nášho regiónu ktorá si zaslúži našu pozornosť.


      

      

         

   

    
 
 
 
 
 
  

 

 
 
Projekt - Po stopách SNP v našom regióne
 
 
Realizácia : 11 / 2012 - 11 / 2013
 
Miesto realizácie : Obec Kríže, Pamätmík SNP nad obcou Kríže, partizánske zákopy v okolí obce Kríže, Tajný partizánsky lazaret 
 
Partneri projektu : KST Slávia Bardejov, LESY SR š.p. OZ Prešov, Obec Kríže
 
Projekt finančne podporila Nadácia SPP v programe Dedičstvo regiónov 2013
 
Cieľ projektu :
Zachovanie myšlienky a významu SNP v mysliach obyvateľov regiónu a zároveň podpora hrdosti a spolupatričnosti k regiónu v ktorom žijeme.Zároveň chceme vytvoriť vhodnejšie prostredie pre rozvoj cestovného ruchu v regióne. Toto všetko chceme dosiahnuť prostredníctvom opravy, úpravy a sprístupnením troch objektov v regióne, ako súčasť historických udalostí SNP.
 
 
 
image image image
image          image
image  image  image
image image
image     image
image     image
image     image
image image
image image
image     image     image
image  image
image image
 
 
 
 
  

 

 

Projekt - Dajme veciam a psíkom druhú šancu
 
Realizácia - 11/2012 - 8/2013
 
Miesto realizácie : Bardejov
 
Projekt finančne podporila Komunitná nadácia Bardejov
 
Cieľom projektu je osloviť široké spektrum obyvateľov a vzbudiť v nich jedinečný pocit, že podarovaním obyčajnej maličkosti prispeli k veľkej veci prostredníctvom burzy.  Úlohou týchto pravidelných akcií je vzbudiť u ľudí filantropické cítenie, uvedomiť si význam ekologického myslenia a podporovať vzájomné vzťahy v komunite.
 
 
image
 
       Fotografie z vianočného Benefičného bazáru 2012 ...
 
image  image
image image image image
 
 
 
  

 

Projekt - MY SME MALÍ BUBENÍCI

Realizácia - 1/2013 - 5/2013

Miesto realizácie : Bardejov

Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove

 

Hlavným   cieľom  projektu bolo budovanie sociálnych  vzťahov  a  predchádzanie  sociálnemu  vylúčeniu,  u  detí  v  predškolskom a  mladšom  školskom  veku.  Využívanie  terapeutických  účinkov  aktívnej  hry  na afrických  hudobných  nástrojoch.  Zlepšenie koordinácie  tela, prebúdzanie  rytmu  a  budovanie j emnej  a  hrubej  motoriky. Hlavnou motiváciou pre realizáciu projektu bolo vytvoriť priestor na zúčastňovanie sa detí a matiek na skupinovej muzikoterapeutickej aktivite. Aktivity pre  matky  s  deťmi v meste  Bardejov chýbajú.  Radi sme  ponúkli takúto  atraktívnu  a  nevšednú alternatívu,  ako tráviť  voľný  čas,  spoznávať nových ľudí a v neposlednom rade stierať rasové rozdiely.

 

 

 
 

Projekt - Čerešňový Mníchovský potok
 
Realizácia - 1/2013 - 5/2013
 
Miesto realizácie : lokalita Mníchovský potok a sedlo Čerešňa
 
Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove
 
Partner projektu - Klub slovenských turistov Slávia Bardejov
 
Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre aktívne a zdravé trávenie voľného času obyvateľom Bardejova a jeho návštevníkom. Predmetom nášho záujmu bola lokalita na okraji mesta Bardejov : (trasa) Mníchovský potok – Čerešňa – Bardejovské Kúpele. Danú trasu sme počas jary vyčistili tri krát od odpadkov, v lesnej časti aj od padnutých konárov a konárov stromov a krov vrastajúcich do trasy. Na trase sme umiestnili 3 informačné tabule v drevených rámoch s textom a mapou vo forme leteckej snímky územia s vyznačenými turistickými chodníkmi. Konštrukciu turistického prístrešku v sedle Čerešňa, lavičky a stoly v ňom sme ošetrili dvoma vrstvami ochranného náteru. Technický stav strechy prístrešku po dlhotrvajúcej zime už nebol vhodný na ošetrenie ochranným náterom. Preto našou snahou smerom do budúcna je oprava strechy, respektíve jej výmena, čo si však vyžaduje nie malú finančnú čiastku.
 
  
 
    
                  
                        
           
                           
 
 
  

 

Projekt -  Spoznajme našu históriu

 

Realizácia - 15.6. - 15.9.2012

Miesto realizácie : chodník pre peších a cyklistov pred Bardejovskými Kúpeľami

Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove

 

Cieľom projektu bolo zvýšiť atraktivitu verejného priestoru medzi Bardejovom  a  Bardejovskými  Kúpeľami  obyvateľom  a  návštevníkom  Bardejova.  Zároveň sme chceli podporiť  vo  verejnosti  pocit spolupatričnosti  a  hrdosti  na  región  v  ktorom žijeme. Realizácia projektu spočívala v príprave, výrobe a osadení informačných panelov, ktorých obsahom  boli historické  „perličky“  z nášho  regiónu. Ako nosiče pre informačné tabule sme využili nie celkom vľúdne  pôsobiace  prístrešky  pred Bardejovskými Kúpeľami. Tým sme ich zároveň trochu skrášlili a ozvláštnili.
 
 
                        
 
 
 
 
 
  

 

Projekt : Spolu na dvoch kolesách

 
Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove
 
Realizácia : apríl – júl 2012
 
Projekt bol zrealizovaný v spolupráci s klubmi KST v Bardejove
 
Cieľom projektu bolo pritiahnuť mladých ľudí z Bardejova a regiónu na organizované cykloturistické akcie v spolupráci s Klubom slovenských turistov Slávia Bardejov. Súčasťou projektu bola úprava prístrešku a ohniska v areáli Bardejovských Kúpeľov, ktoré boli využité ako miesto spoločného posedenia pri akcii Otvorenie cyklosezóny v retro-štýle. Prístrešok sme ošetrili ochranným náterom, vyčistili sme okolie od odpadkov, osadili sme tri jednoduche drevené lavičky. Ďalšie finančné prostriedky sme využili na propagáciu cykloturistických akcií formou tlačených plagátov, a ich umiestnením na vybraných stredných školách a frekventovaných miestach v Bardejove. Taktiež sme finančné prostriedky využili na vytvorenie trvalého cyklo informačného miesta v Bardejove. V rámci projektu sme organizovali prvú cyklo-škola jazdy v teréne na horskom bicykli.
   
    
    
    
 
                  
 
       
 
   
 
 
  

 

 

Projekt - Magura – „legendárny vrch“ nad Bardejovom

 

Realizácia - 15. 1. – 15. 6. 2012

Miesto realizácie : Bardejovské Kúpele, výstupové trasy na vrchol Stebníckej Magury, vrchol Stebníckej Magury

Projekt finančne podpora : Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove

Partner projektu : Klub slovenských turistov Slávia Bardejov

Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre aktívne trávenie voľných chvíľ obyvateľom Bardejova a návštevníkom kúpeľov, prostredníctvom ďalšej etapy úpravy vrcholu najvyššieho kopca v okolí Bardejova a kúpeľov, ako aj úpravou výstupových trás z kúpeľov. Na začiatky výstupových značených trás na vrchol Magury z Bardejovských Kúpeľov sme osadili dve informačné tabule. Na vrchole sme osadili  informačnú tabuľu, jej obsahom je história vysielača stojaceho na Magure. Vrchol sme vyčistili od odpadkov. Taktiež sme na vrchole inštalovali dve netradičné turistické drevené smerovíky, "Pachov lesný xilofón" a drevenú sovu, ako patróna Magury. V rámci projektu sme ošetrili ochranným náterom informačnú tabuľu pri Ľudovom prameni v Bardejovských Kúpeľoch. Zároveň sme obnovili zničenú informačnú tabuľu na hrebeni Kamennej hory nad kúpeľami. 

          

     

          

     

                

 

 

 
 

Foto-výstava : 25 rokov po havárii v Černobyle

 

Realizácia - Jun - Júl 2011

Výstavu sme v spolupráci s Greenpeace Slovensko prezentovali na kolonáde v Bardejovských Kúpeľoch.

Výber z fotosérie Roberta Knotha "25 rokov po havárii v Černobyle". Autor fotografií: Robert Knoth Robert Knoth sa narodil v Holandsku. V 90. rokoch sa vydal ako dokumentárny fotograf do Somálska, aby tam zachytil prebiehajúcu občiansku vojnu. Od tej doby pracuje po celom svete, jeho fotografie publikovalo množstvo časopisov a novín. Jedným z jeho projektov je séria fotografií zo štyroch oblastí bývalého Sovietskeho zväzu, zasiahnutých jadrovým priemyslom: z Černobyľu, Majaku, Semipalatinska a Tomska. Knoth na nej pracoval od jari 1999 spolu s reportérkou Antoinette de Jongovou. Ich spoločná kniha, nazvaná „Certifikát číslo 00358 / Jadrová devastácia Bieloruska, Kazachstanu, Ukrajiny, Uralu a Sibíri“, vychádza v spolupráci s Greenpeace International a Unicef Netherlands (ISBN 90 5330 506 8). Vo februári 2006 dostala jedna z fotografií Roberta Knotha, zachytávajúca deti postihnuté výbuchom Černobyľu, špeciálnu cenu na World Press Photo 2006. V roku 2011 sa Róbert Knoth spolu s Greenpeace vrátil do oblastí postihnutých Černobyľom, aby zachytil život miestnych ľudí.

Prezentované fotografie na výstave si môžete pozrieť na http://www.energia.sk/fotogaleria/jadrova/25-rokov-po-havarii-v-cernobyle-foto/2998/

Fotoalbum z inštalácie výstavy v Bardejovských Kúpeľoch - klikni sem pre zobrazenie.

      

     

 

           

 

 

 
 

Projekt : Uchovaňa rusinskych tradiciji v našim valaľi
 
Realizácia : 1.6.2010 - 26.9.2010
 
Spoluorganizátori tohto projektu boli : Obec Vyšná Olšava, Základná škola Vyšná Olšava, Folklórny súbor Olšavan
 
Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Cieľom projektu bolo zachovávanie ľudových tradícií prostredníctvom detí a mladých ľudí, upriamenie pozornosti ľudí na význam folklóru ako súčasť našej kultúry. Ďalším cieľom je zdokumentovanie ľudových tradícií a dokumentácia významných osobností v našom regióne.

Od júna 2010 koordinátor projektu spolu s etnografičkou zbierali etnografické údaje o obyvateľov obce Vyšná Olšava. Od 24.9.2010 - 25.9.2010 sa uskutočnili v obci ľudové workshopy. Dňa 26.9.2010 sa uskutočnil festival. V rámci tohto projektu sa prezentovali ľudové remeslá ako je napr. tvorba metličiek z prútia. Šikovné olšavčanky ukázali účastníkom ako sa háčkujú obrusy a ozdobné klobúčiky. Najväčší úspech zožala príprava tradičných rusínskych jedál, na ktorých si potom všetci spoločne pochutili. K workshopom patrili aj výrobky detí s mentálnym postihnutím vyhotovené servítkovou technikou. Vyvrcholením tohto projektu bola prezentácia ľudových tancov a spevov.

 

     

 

 

 
 

 

 

Projekt - Skultúrnenie"  vrcholu  Magury

 

Realizácia - rok 2010

Miesto realizácie : vrchol Stebníckej Magury

Projekt finančne podporili : LESY SLOVENSKE REPUBLIKY š.p. OZ Bardejov

Partneri projektu : LESY  SR, š. p. OZ Bardejov a Klub slovenských turistov Slávia Bardejov

Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre aktívne trávenie voľných chvíľ obyvateľov Bardejova a návštevníkov Bardejovských Kúpeľov, prostredníctvom úpravy vrcholu najvyššieho kopca v bezprostrednom okolí Bardejova a Bardejovských Kúpeľov. Pri realizácii projektu sa vyčistil vrchol Magury od odpadkov, osadili sa tri jednoduché drevené lavičky, turistický prístrešok sa ošetril ochranným náterom, osadili sa tri informačné tabule. Ich obsahom bola charakteristika blízkej Národnej prírodnej rezervácie Stebnícka Magura, zásady správania sa v lese a charakteristika Lesov SR, OZ Bardejov.  

          

           

 

 

 

 
 

 

Projekt - Spoznajme zvuky srdca

 

Realizácia - rok 2010

Projekt finančne podporil : Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis. 

Ciele projektu: "Spoznajme zvuky srdca" - tento príznačný názov vystihuje hlavnú činnosť projektu, zrealizovaného za cieľom pôsobenia muzikoterapie na ľudí s mentálnym, telesným a viacnásobným postihnutím. Na projekte, ktorý bol realizovaný od januára 2010 sa podieľali členovia a dobrovoľníci Občianskeho združenia Dobrá MyšLIENKA. Projekt podporil Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis. Vďaka grantovej podpore sme sa mohli pričiniť o plnenie cieľov projektu, ktorými sú:

•   zlepšiť a stabilizovať psychický stav klientov a dobrovoľníkov, eliminovať nežiaduce prejavy v prežívaní a správaní a umožniť tým optimálnym spôsobom ventiláciu psychickej energie

•    využívať terapeutické účinky aktívnej hry na afrických hudobných nástrojoch a nástrojoch z Orffovho inštrumentára

• umocniť pozitívne sociálne vzťahy medzi klientmi a dobrovoľníkmi. Všetky tieto ciele sme sa snažili dosiahnuť realizovaním muzikoterapeutických sedení prostredníctvom nevšedných, primitívnych, afrických nástrojov ako aj nástrojov z Orffovho inštrumentára.

Zvuk a hudba je jednou z možností, ktorými naši klienti dokážu prejaviť svoje emócie, túžby, priania, a je to vynikajúci neverbálny prostriedok komunikácie so svojim vnútrom, ako aj s vonkajším prostredím. Cieľovými skupinami projektu boli mentálne, telesne a viacnásobne postihnutí klienti Domu detí Božieho Milosrdenstva, n.o. v Stropkove, riziková mládež, zdravotne a psychicky postihnutí klienti v Lipanoch, rómske deti a mládež zo ZŠ a MŠ Čirč. Skupinová hra na afrických hudobných nástrojoch, podnecuje pohybové aktivity, motivuje a usmerňuje pohyby celého tela, ktoré smerujú k spontánnemu rehabilitačnému účinku. Dochádza k prebudeniu pohyblivosti, postupnému získavaniu skúsenosti s pohybom, orientáciou, sebadôverou. Veríme, že dobrou myšlienkou jedinečného projektu sme u zúčastnených vzbudili emócie, ktoré nevedia dať najavo inak, než svojim srdcom.

      

  

                       

 

 

 
 

 

Projekt - Chodníkmi do minulosti a k zdraviu

 

Realizácia - rok 2009

Miesto realizácie : Bardejovské Kúpele

Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Prešove

Partner projektu - Klub slovenských turistov Slávia Bardejov

Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre aktívne trávenie voľných chvíľ obyvateľov Bardejova a návštevníkov Bardejovských Kúpeľov. Zároveň prostredníctvom informačných tabúľ bolo cieľom vzbudiť u obyvateľov záujem o našu históriu a pocit hrdosti na región v ktorom žijeme. V rámci projektu sa vyčistili lesné chodníky na ľavej strane Bardejovských Kúpeľov od odpadkov, padnutých konárov, či konárov drevín a krov ktoré do chodníkov vrastali. Osadilo sa sedem informačných tabúľ, ktorých obsahom bolo sedem historických zaujímavostí (perličiek) z nášho regiónu. Opravila sa lesná studnička. Na trase sa osadili tri jednoduché drevené lavičky. 

                       

     

       

        

       

       

      

           

      

 

 

 
 

Projekt - Od Radničného námestia k Ľudovému prameňu v Bardejovských Kúpeľoch

 

Realizácia - rok 2009

Miesto realizácie : trasa medzi Radničným námestím a Ľudovým prameňom v Bardejovských Kúpeľoch

Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove

Partner projektu - Klub slovenských turistov Slávia Bardejov

Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre aktívne trávenie voľných chvíľ obyvateľov a návštevníkov Bardejova. V rámci projektu sa vyčistila trasa v extraviláne mesta Bardejov smerom do Bardejovských Kúpeľou od odpadkov. Obnovilo sa turistické značenie na trase. Osadili sa dve informačné tabule (pri Ľudovom prameni v Bardejovských Kúpeľoch a na hrebeni Kamennej hory). Vyrobila sa prenosná informačná tabuľa na Radničné námestie.

   

            

 

 

 

 

 
 

TOPlist